Samling for sangere, musikere og teknikk-bordets folk

Torsdag 11.mai kl.19.00 blir det egen samling for sangere, musikere og lyd/bilde. Asle Mathisen deltar.

Vent litt så overføres du til vår nye nettside: mknesodden.no/