Nytt Alpha kurs på Nesodden i januar!

Nytt Alpha kurs på Nesodden!

Mandag 19.januar starter et nytt fellesskirkelig Alphakurs på Nesodden.
Kurset går over 10 mandagskvelder p å rad og blir holdt i Pinsekirken på Fjellstrand.
Tidspunkt er kl 19-21.15.

Kurset gir en innføring i kristen tro - men er åpent for alle uansett om man tror eller hva man tror.
Her kan man stille sine spørsmål om tro - og lytte til andre. Hver kveld er bygd opp i 3x45 minutters
bolker som er: Middag - undervisning - gruppesamtale.

Mer info kommer når kurset nærmer seg! Under kan du se to videoer om Alphakurset

www.youtube.com/watch?v=hlyaRLsgzU4

www.youtube.com/watch?v=CwG64S4Gjac

 

 

Vent litt så overføres du til vår nye nettside: mknesodden.no/