Innsettelse av nytt pastorpar

Søndag 11.sept. vil vårt nye pastorpar Asle og Monica Mathisen (bilde) bli innsatt til tjeneste.

Menighetsrådgiver Kjell Birkeland vil delta

Vent litt så overføres du til vår nye nettside: mknesodden.no/