Bønnerommet er ferdig oppusset!

Menighetsarbeider Terje Vatlum (aka Byggmester Bob) er fornøyd med oppussingen av bønnerommet vårt.

Det har nå blitt et flott lite rom som innbyr til bønn, stillhet og refleksjon. Benytt det gjerne! :)

Vent litt så overføres du til vår nye nettside: mknesodden.no/