Lederskapet

Lederskapet leder menigheten. Medlemmene i lederskapet er valgt på menighetens
årsmøte og har ansvar for både å  utforme strategier for menigheten samt å drifte menigheten i det daglige.

Medlemmene i lederskapet velges for 2 år av gangen og vervene er basert på frivillighet. Vara velges for ett år av gangen.

På årsmøtet 5. april 2017 ble følgende lederskap valgt:

- Yngve Brosstad (leder) Mob: 99165878      epost: haabros@online.no
- Marit Igesund 
- Håkon Ward
- Kari-Anne Høybråten Småland
- Tore Henriksen
- Sølvi Lyngroth 
- Trond Filberg (1.vara)

I tillegg sitter pastor i lederskapet.

 

 

 

Eksterne lenker