Historie

Her finner du informasjon om menighetens historie.


Om menigheten

Misjonskirken Nesodden er en frikirkelig menighet med en 93-årig historie. Menigheten har i dag litt over 100 medlemmer over 15 år.

Menigheten er organisert med eget lederskap som velges av årsmøtet i menigheten. Det meste av arbeidet gjøres av frivillige medarbeidere, men vi har også tre ansatte. Menigheten samles i løpet av uken til Søndagsskolen (Maxoz), Barnekoret JOY, Ungdomssamlinger (connect), livsnære grupper i hjemmene, bønnesamlinger og gudstjenester hver søndag formiddag kl. 11.00.

 

Historie

scanned_photo-2.jpg

Det var Hans Fjeld som sammen med 29 andre stiftet menigheten på Fjell Gård på Fjellstrand 12. oktober 1921. Menigheten hadde tilhold på gården i noen år og kjøpte i 1956 en eiendom på Fjellstrand som ble bygd om til forsamlingslokale. I 1984 flyttet menigheten inn i egen moderne kirke på Alværn. Kirken ble, i hovedsak bygd på dugnad i løpet av en 3-års periode.
 

Misjonskirken Norge

Menigheten er tilsluttet "Misjonskirken Norge". "Misjonskirken Norge" er et fellesskap av omkring 100 selvstendige menigheter. Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: Gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider osv. Det er omlag 9500 medlemmer totalt i "Misjonskirken Norge"

"Misjonskirken Norge" er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Innen Misjonsforbundet er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, barnedåp eller voksendåp, nattverdsforståelse mm. "Misjonskirken Norge" eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole. Fra starten av har "Misjonskirken Norge" vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere. Misjonsbladet inspirerer og informerer alle "misjonsvennene", med aktuelt stoff fra inn- og utland. "Misjonskirken UNG" er en egen organisasjon som satser på barne-, speider- og ungdomsarbeid. "Misjonskirken Norge" er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet "Guds barns enhet og menneskers frelse" demonstrerer hva som er viktig. Hovedstrategien sier noe om hva "Misjonskirken Norge" ønsker å stå for og prioritere i sitt arbeid. 

Blant personer som har stått sentralt i DNMs arbeid nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium; Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong; Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgårdens' grunnlegger; Edin Løvås.

 

 

Visjon

Et sted for fellesskap og styrket tro på Jesus


Menighetens 5 hensikter:

  1. Lede mennesker til Jesus og
  2. inn i et livsnært fellesskap,
  3. der vi lever som Jesu etterfølgere og
  4. til et liv i tilbedelse av Gud og
  5. utrustes til tjeneste i menighet, misjon og samfunn

Våre valg, prioriteringer og undervisning skal gjenspeile disse hensiktene.

Vårt visjons- og strategi dokument er under utarbeidelse og legges ut på siden når dette arbeidet er ferdig.

 

 

 

Eksterne lenker